Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2012

berrylullaby
berrylullaby
Reposted fromjapopatrze japopatrze
berrylullaby
1680 ba5b
Reposted fromzupazazjii zupazazjii
berrylullaby
berrylullaby
2411 a1f4 500
Reposted fromretaliate retaliate
berrylullaby
2455 147d
Reposted frommaligne maligne
berrylullaby
2765 6488 500
Reposted fromdeusexmachina deusexmachina
berrylullaby
2892 d738
Reposted frombluepanda bluepanda
berrylullaby
2531 97cc
Reposted frombanita banita

March 04 2012

berrylullaby
 Dwunastu braci wierząc w sny, zbadało mur od marzeń strony, 
A poza murem płakał głos, dziewczęcy głos zaprzepaszczony.
I pokochali głosu dźwięk i chętny domysł o dziewczynie,
I zgadywali kształty ust po tym, jak śpiew od żalu ginie...
Mówili o niej: " Łka więc jest!" - i nic innego nie mówili,
I przeżegnali cały świat - i świat zadumał się w tej chwili...
Porwali młoty w twardą dłoń i jęli w mury tłuc z łoskotem!
I nie wiedziała ślepa noc, kto jest człowiekiem, a kto młotem?
"O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze"-
Tak, waląc w mur, dwunasty brat do jedenastu innych rzecze.
Ale daremny był ich trud, daremny ramion sprzęg i usił!
Oddali ciała swe na strwon owemu snowi, co ich kusił!
Łamią się piersi, trzeszczy kość, próchnieją dłonie, twarze bledną...
I wszyscy w jednym zmarli dniu i noc wieczystą mieli jedną!
Lecz cienie zmarłych - Boże mój! - nie wypuściły młotów z dłoni!
I tylko inny płynie czas i tylko młot inaczej dzwoni...
I dzwoni w przód ! I dzwoni wspak! I wzwyż za każdym grzmi nawrotem!
I nie wiedziała ślepa noc, kto tu jest cieniem, a kto młotem?

" O, prędzej skruszmy zimny głaz, nim śmierć Dziewczynę rdzą powlecze!" -
Tak, waląc w mur, dwunasty cień do jedenastu innych rzecze .
Lecz cieniom zbrakło nagle sił, a cień się mrokom nie opiera!
I powymarły jeszcze raz, bo nigdy dość się nie umiera...

— Leśmian"Dziewczyna"

February 29 2012

berrylullaby
somepony :)
Reposted frommajkey majkey
berrylullaby
Reposted fromtwice twice
berrylullaby

February 28 2012

berrylullaby
Reposted fromautoobdukcja autoobdukcja
berrylullaby
Reposted fromseekat seekat
berrylullaby
1375 d910
Reposted fromkfiati kfiati

February 27 2012

berrylullaby
Reposted frompiternal piternal

February 26 2012

berrylullaby
...
berrylullaby
Reposted fromsheikhspeare sheikhspeare vianotyou notyou
berrylullaby
6661 a978
Reposted fromaconcagua aconcagua viaacidust acidust
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl